Brigády


Každý člen MO SRZ - Nová Baňa je povinný odpracovať za celý rok 2016: 8 brigádnických hodín.
Za 1 neodpracovanú brigádnicku hodinu člen MO SRZ Nová Baňa zaplatí pokutu 5 Eur
Celková pokuta za 8 brigádnickych hodín je 40 Eur.

OZNAM
Všetky plánované brigády budú vyvesené vo vývesných tabuliach na miestnych obecných úradoch a obecných miestach na to určených.