Cenník povoleniek


Cenník povoleniek 2016

čl.známka mládež 14€
čl.známka dospelí 27€
Deti do 6 rokov -známka zadarmo

Miestne povolenie kaprové

dospelí 46€
mládež (6-14 rokov) 14€

Zväzové povolenie kaprové

dospelí 35€
mládež (6-14 rokov) 10€

Miestne povolenie pstruhové

dospelí 30€
mládež (6-14 rokov) 10€

Zväzové lipňové
dospelí 35€

Miestne povolenie kaprové

Zápisné nový člen 35€
Zákon 139/2002 Z.z.+Vyhláška 185/2006 1€
Členský preukaz dospelí 1€
Šport 1€

Manipulačný poplatok pri nedodržaní termínu výdaja 31.marca 2016 5€
Brigáda 8hod. 40€,tj. za každú neodpracovanú hodinu 5€