Predsedníctvo


Predsedníctvo MO SRZ - Nová Baňa:

Predseda: Ing.Imrich Lasab
Podpredseda: Henrich Pohronský
Tajomník: Mgr.Pavol Lipták
Hospodár: Jozef Ďurček
Pomocný hospodár: Milan Varholík
Pokladník: Rudolf Horniak
Účtovník: Ján Valo
Rybárska stráž: Miroslav Kasan
KRK - Kontrolná revízna komisia: Štefan Lipták
Disciplinárna komisia: Miloš Jaďuď