Všeobecný zákaz lovu!!!!!!!

 VN Cibulkové pleso rev 3-0470 od 16.11.2022 do odvolania /nízka hladina vody/

                                       Druhový zákaz lovu kapra !!!!!!!!!

  VN Tajch rev 3-5830-1-1 a VN Luftov rev 3-2090-1-1 od 16.11.2022 do 29.11.2022

  lov kapra  povolený od 30.11.2022

 

   vysadené druhy rýb a množstvo:

   Kapor K3 - 2500kg

   Kapor K2 - 500kg

   Zubáč 1 - 10000ks

   Lieň 1-2  - 350kg

   Pleskáč 2 - 1000kg

   Pstruh dúhový - 250 kg

                                                                 Hospodár MOSRZ Nová Baňa

            

                                                             

 

Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa

ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

 

-