Brigády

Poplatok za neodpracovanie brigády je 6 eur/hod.

                                                                     výbor MOSRZ Nová Baňa

 

Informácie ohľadom brigád :

 Nová Baňa : Miroslav Kasan 0904353666

 Hronsky Beňadik : Henrich Pohronský 0903555506

 Tekovská Breznica: Milan Varholik  0902676480

 Tekovské Nemce: Milan Bóna 0903342358