Cenník povoleniek:

  Povinnosť zaplatiť členské príspevky do 31.3.2022

  členská známka dospelý člen 32 eur

  členská známka mládež 17 eur

  členská známka deti 1 eur

  kaprová povolenka miestna 50 EUR

  kaprová povolenka miestna detská 14 eur

  kaprová povolenka zvazová dospelý 40 eur

  kaprová povolenka zvazová deti 10 eur

  pstruhová povolenka miestna dospelý 30 eur

  lipňová povolenka zvazová 40 eur

  zápisné deti 30 eur

  zápisné dospelý 60 eur

  členský preukaz 1 eur

  vyhláška+zákon 1 eur

  prehľad o úlovkoch 1 eur

  manipulačné 1eur

  čistenie revíru 5 eur

  miestny rybársky poriadok 1 eur

  poplatok za neodpracovanú brigádu 40 eur

  šport 2 eur