Daňové údaje MO SRZ Nová Baňa pre 2% z daní

Právna forma: Občianske združenie
Názov:
Slovenský rybársky zväz
IČO:
00178209
SID:
608
Ulica:
Mieru 29
Mesto:
Nová Baňa
PSČ:
968 01
Účet:
74344818
Banka:
Slovenská sporiteľna
Kód:
0900