MO SRZ - Nová Baňa - Miestny Rybársky Poriadok

Vydaný na základe Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z.,
účinný od 1 apríla 2002 a vykonávacej vyhlášky MŽP SR zo 17 marca 2006
účinná od 15 apríla 2006.

Zoznam a popis rybárskych revírov MO SRZ - Nová Baňa:

a) Vody Pstruhové

3-2540-4-1 Novobanský potok
Novobanský potok (19166m) od ústia do Hrona po pramene vrátane prítokov.

3-2760-4-1 Orovnický potok
Orovnický potok (4800m) od ústia do Hrona pri obci Orovnica po pramene.

3-2550-4-1 Obecný potok
Obecný potok (3181m) v obci Brehy od ústia do Hrona po pramene.

3-2290-4-1 Mokriaň potok
Mokriaň potok (2300m) od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.

3-1950-4-1 Liešanský potok
Liešanský potok (4587m) od ústia do Hrona v obci Brehy po pramene.

3-0450-4-1 Chválenský potok
Chválenský potok (3081) od ústia do Hrona v obci Tekovská Breznica po pramene.

3-4310-4-1 Tekovský potok
Tekovský potok (7500m) od ústia Hrona po pramene mimo VN Tekovské Nemce.

b) Vody Kaprové

3-5830-1-1 VN Tajch
Vodná plocha nádrže (2,2ha) pri meste Nová Baňa, časť Štále.


3-2610-1-1 OR Hrona
Vodná plocha odstavného ramena Hrona (0,025ha) pri obci Tekovská Breznica.

3-0470-1-1 Cibuľkové pleso
Vodná plocha ramena Hrona (0,3ha) pri meste Nová Baňa, pri závode Izomat.

3-2090-1-1 VN Luftov
Vodná plocha nádrže (0,8ha) pri obci Tekovská Breznica.

3-5840-1-1 VN Tekovské Nemce
Vodná plocha nádrže (0,5ha) pri obci Tekovské Nemce.

3-3530-1-1 Rybník Štále
Vodná plocha rybníka (0,5ha) nad VN Tajch pri meste Nová Baňa, časť Štále.
Chovný rybník - ZÁKAZ LOVU !!!!!!

3-1050-1-1 Hron č.4
Čiastkové povodie rieky Hron (19650m) od ústia Čaradického (Kozároveckého) potoka pri obci Kozárovce po cestný most v Rudne nad Hronom.


Úsek od cestného mosta Nová Baňa-Brehy 1,5km proti prúdu rieky je zimovisko rýb
Zákaz lovu rýb 1.12 - 15.3 !!