Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

Zoznam a popis rybárskych revírov MO SRZ - Nová Baňa:

b) Vody Kaprové

3-5830-1-1 VN Tajch
Vodná plocha nádrže (2,2ha) pri meste Nová Baňa, časť Štále.


3-2610-1-1 OR Hrona
Vodná plocha odstavného ramena Hrona (0,025ha) pri obci Tekovská Breznica.

3-0470-1-1 Cibuľkové pleso
Vodná plocha ramena Hrona (0,3ha) pri meste Nová Baňa, pri závode Izomat.

3-2090-1-1 VN Luftov
Vodná plocha nádrže (0,8ha) pri obci Tekovská Breznica.

3-5840-1-1 VN Tekovské Nemce
Vodná plocha nádrže (0,5ha) pri obci Tekovské Nemce.

3-3530-1-1 Rybník Štále
Vodná plocha rybníka (0,5ha) nad VN Tajch pri meste Nová Baňa, časť Štále.
Chovný rybník - ZÁKAZ LOVU !!!!!!

 

3-1050-1-1 Hron č.4
Čiastkové povodie rieky Hron (19650m) od ústia Čaradického (Kozároveckého) potoka pri obci Kozárovce po cestný most v Rudne nad Hronom.


Úsek od cestného mosta Nová Baňa-Brehy 1,5km proti prúdu rieky je zimovisko rýb
Zákaz lovu rýb 1.12 - 15.3 !!