Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

Zoznam a popis rybárskych revírov MO SRZ - Nová Baňa:

a) Vody Pstruhové

3-2540-4-1 Novobanský potok
Novobanský potok (19166m) od ústia do Hrona po pramene vrátane prítokov.

3-2760-4-1 Orovnický potok
Orovnický potok (4800m) od ústia do Hrona pri obci Orovnica po pramene.

3-2550-4-1 Obecný potok
Obecný potok (3181m) v obci Brehy od ústia do Hrona po pramene.

3-2290-4-1 Mokriaň potok
Mokriaň potok (2300m) od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.

3-1950-4-1 Liešanský potok
Liešanský potok (4587m) od ústia do Hrona v obci Brehy po pramene.

3-0450-4-1 Chválenský potok
Chválenský potok (3081) od ústia do Hrona v obci Tekovská Breznica po pramene.

3-4310-4-1 Tekovský potok
Tekovský potok (7500m) od ústia Hrona po pramene mimo VN Tekovské Nemce.