Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

Cenník povoleniek:

  Povinnosť zaplatiť členské príspevky do 31.3.2023

 

CENNÍK NA ROK 2023


Členská známka deti 1€
Členská známka mládež 17€
Členská známka dospelí 35€
Miestne povolenie K dospelý 50€
Miestne povolenie K deti 14€
Miestne povolenie K DETI 0€ /3-5 rokov
Zväzové povolenie K dospelý 50€
Zväzové povolenie K deti 10€
Zväzové povolenie L dospelý 50€
Miestne povolenie P dospelý 30€
Miestne povolenie P deti 15€
Brigáda 48€
Čistenie revírov 5€
Zápisné dospelý 80€
Zápisné deti 40€
Členský preukaz 1€
Záznam o dochádzke k vode 1€
Zákon rybárstve Z.z,216/2018 a Vyhláška 1€
Nový člen ,výmena preukazu / fotografia 3 x4 cm
Šport 2
Manipulačné 1€