Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

 Výbor  MO SRZ - Nová Baňa:

Predsedníctvo:

Predseda: Ing.Imrich Lasab
Podpredseda: Henrich Pohronský
Tajomník: Mgr.Pavol Lipták
Hospodár: Jozef Ďurček

členovia výboru:
Pomocný hospodár: Milan Varholík
Pokladník: Rudolf Horniak
Účtovník: Martin Šulgan
Rybárska stráž: Miroslav Kasan


KRK - Kontrolná revízna komisia: Peter Bielik
Disciplinárna komisia: Bc.Peter Lipták