Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

               

              Termíny výdaja povolení 15.3 a posledný termín 22.3.2024!!!!!!!!!!!

                                     od 16.00-18.00 na RD v Novej Bani

              Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 17.3.2024 o 08.30

               na RD v Novej Bani. Brigáda 16.3.2024 na RD v Novej Bani.

                                                                      Hospodár MOSRZ Nová Baňa

      

                      

 

                                                         

 

Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa

ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

 

-