Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa

MO SRZ Nová Baňa - Aktuálne


Termín vydávania povoleniek dohodnúť telefonicky s hospodárom na 0903844809

Telefonovať pondelok až piatok od 8:00 hod do 9:30 hod.

Priniesť členský preukaz a brigádničký preukaz.

Neodpracovaná brigáda a nezapísaná  poplatok 40€.

Pri preberaní povolenky rúško,rukavice a dodržať 2m vzdialenosť.

Platí od 25.01.2021

Posledný termín na výdaj povoleniek je 23.04.2021 !!!!

Ďakujem Hospodár MOSRZ Nová Baňa.

 


Riadne vyplnený "Prehľad o úlovkoch za rok 2020" je potrebné odovzdať najneskôr do 15. januára 2021!

Riadne vyplnené povolenie na rybolov za rok 2020 je možné odovzdať do schránky pri rybárskom dome ( presklená tabuľa ,ktorá má zboku výrez na vhodenie povolenia) alebo do novovytvorenej schránky v Rybárskom obchode Viera na Cintorínskej 03.
Alebo zaslať poštou na adresu Rybárske potreby Viera,Cintorínska 03 ,96801 Nová Baňa
alebo Jozef Ďurček,Cintorínska 53 ,96801 Nová Baňa


Facebook

Najdete Nás Facebooku: https://www.facebook.com/srznovabana


Miestna Organizácia SRZ - Nová Baňa

ul. Mieru 29, 968 01 Nová Baňa